avt

Nguyễn Hoàng Ank (Sadboiz)

ANH ĐÃ TRỞ THÀNH SADBOIZ :(

2006

Năm sinh

+129

Thành Tựu

4243

Khách Hàng

FaceBook

My Account !

My Friends

Hồ Tỉu Bảo :33

1st computer

UwU

2nd Computer

UwU

Frontend Developer

HTML

Basic

CSS

Advanced

JavaScript

Intermediate

React

Intermediate

Bootstrap

Intermediate

Git

Intermediate

Backend Developer

PHP

Intermediate

MySQL

Advance

Firebase

Intermediate

Python

Basic

Node Js

Intermediate
Full Infomation : - https://www.facebook.com/Hoang.X.Developer - https://www.tiktok.com/@anktricker2957 - https://zalo.me/g/qveqns906